Κωδικός ερώτησης: 3035 6/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση με όνομα test.ppt στον υποφάκελο IL-ates που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Αποθηκεύστε την τρέχουσα παρουσίαση με όνομα test.ppt στον υποφάκελο IL-ates που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας.