Κωδικός ερώτησης: 3036 7/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε το ποσοστό μεγέθυνσης της τρέχουσας διαφάνειας σε 40%.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Αλλάξτε το ποσοστό μεγέθυνσης της τρέχουσας διαφάνειας σε 40%.