Κωδικός ερώτησης: 3042 9/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Fügen Sie ins linke Textfeld, unter den vorhandenen Text, folgenden Text mit einem neuen Aufzählungszeichen ein: Die Prüfungen finden beim Beginn des neuen Semesters statt

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016