Κωδικός ερώτησης: 3044 10/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Markieren Sie den Text vom ersten Aufzählungszeichen des rechten Textfeldes der Folie. Übernehmen Sie dann: Schrift: kursiv

Schriftfarbe: Schwarz, Text 1

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Markieren Sie den Text vom ersten Aufzählungszeichen des rechten Textfeldes der Folie. Übernehmen Sie dann: Schrift: kursiv
Schriftfarbe: Schwarz, Text 1