Κωδικός ερώτησης: 305 23/26
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε σκίαση κίτρινο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Έγγραφα Google

 

 

 


Επιλέξτε την δεύτερη παράγραφο και εφαρμόστε σκίαση κίτρινο.