Κωδικός ερώτησης: 3058 3/5
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Passen Sie das Format bzw. die Größe der Präsentation zum Drucken auf Letter-Papierformat an.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Passen Sie das Format bzw. die Größe der Präsentation zum Drucken auf Letter-Papierformat an.