Κωδικός ερώτησης: 3064 9/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από τις ανοιχτές εφαρμογές του Microsoft Office κλείστε μόνο το Microsoft PowerPoint.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Από τις ανοιχτές εφαρμογές του Microsoft Office κλείστε μόνο το Microsoft PowerPoint.