Κωδικός ερώτησης: 309 4/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε το στυλ αναδίπλωσης κειμένου Γύρω στον πίνακα στον οποίο υπάρχει η φωτογραφία του Μάρκου Βαμβακάρη

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016