Κωδικός ερώτησης: 3093 14/23
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Speichern Sie die aktuelle Präsentation im Ordner Il-ates\PowerPoint, der sich auf dem Desktop befindet, als Vorlage unter dem Namen meinevorlage.potx

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Speichern Sie die aktuelle Präsentation im Ordner Il-ates\PowerPoint, der sich auf dem Desktop befindet, als Vorlage unter dem Namen meinevorlage.potx