Κωδικός ερώτησης: 3099 20/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα ακόμη παράθυρο για την τρέχουσα παρουσίαση και αλλάξτε το ποσοστό μεγέθυνσης, σε αυτό, σε 100%.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα ακόμη παράθυρο για την τρέχουσα παρουσίαση και αλλάξτε το ποσοστό μεγέθυνσης, σε αυτό, σε 100%.