Κωδικός ερώτησης: 3100 15/18
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τη διάταξη της πρώτης διαφάνειας της τρέχουσας παρουσίασης από Διαφάνεια τίτλου σε Τίτλος και Αντικείμενο

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google