Κωδικός ερώτησης: 3103 7/7
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Übernehmen Sie Automatisch aktualisieren für alle Folien so dass das datum / uhrzeit automatisch aktualisiert werden soll und dann automatische Nummerierung nur für die erste Folie.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016