Κωδικός ερώτησης: 3110 1/21
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε πλήρη στοίχιση σε όλο το πλαίσιο κειμένου της 1ης διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Εφαρμόστε πλήρη στοίχιση σε όλο το πλαίσιο κειμένου της 1ης διαφάνειας.