Κωδικός ερώτησης: 3126 4/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε από τον φάκελο IL-ates\powerpoint της επιφάνειας εργασίας, την παρουσίαση 3031 και ενεργοποιήστε την προβολή χωρίς κίνηση και τη χρήση χρονισμού διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ανοίξτε από τον φάκελο IL-ates\powerpoint της επιφάνειας εργασίας, την παρουσίαση 3031 και ενεργοποιήστε την προβολή χωρίς κίνηση και τη χρήση χρονισμού διαφάνειας.