Κωδικός ερώτησης: 3129 8/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε ούτως ώστε το σχήμα στα αριστερά να μοιάζει με το σχήμα στα δεξιά. Το χρώμα του φόντου είναι πορτοκαλί, του ποντικιού μπλε και του κύκλου της οθόνης κίτρινο. Στη συνέχεια αφαιρέστε από το δεξιό σχήμα το πράσινο περίγραμμα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Φροντίστε ούτως ώστε το σχήμα στα αριστερά να μοιάζει με το σχήμα στα δεξιά. Το χρώμα του φόντου είναι πορτοκαλί, του ποντικιού μπλε και του κύκλου της οθόνης κίτρινο. Στη συνέχεια αφαιρέστε από το δεξιό σχήμα το πράσινο περίγραμμα.