Κωδικός ερώτησης: 3133 1/8
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην τρέχουσα παρουσίαση, εισάγετε μια νέα διαφάνεια τίτλου. Πληκτρολογήστε ως τίτλο της διαφάνειας το κείμενο Αναφορά. Στη συνέχεια φροντίστε πως όταν κάνουμε κλικ επάνω στον τίτλο να εμφανίζεται η πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης 3035, η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Powerpoint της επιφάνειας εργασίας

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016