Κωδικός ερώτησης: 3133 1/8
ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην τρέχουσα παρουσίαση, εισάγετε μια νέα διαφάνεια τίτλου. Πληκτρολογήστε ως τίτλο της διαφάνειας το κείμενο Αναφορά. Στη συνέχεια φροντίστε πως όταν κάνουμε κλικ επάνω στον τίτλο να εμφανίζεται η πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης 3035, η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Powerpoint της επιφάνειας εργασίας

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Στην τρέχουσα παρουσίαση, εισάγετε μια νέα διαφάνεια τίτλου. Πληκτρολογήστε ως τίτλο της διαφάνειας το κείμενο Αναφορά. Στη συνέχεια φροντίστε πως όταν κάνουμε κλικ επάνω στον τίτλο να εμφανίζεται η πρώτη διαφάνεια της παρουσίασης 3035, η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Powerpoint της επιφάνειας εργασίας