Κωδικός ερώτησης: 3139 12/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε την εικόνα despoina.bmp που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, με μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας, μετατρέψτε την σε εικόνα 8 bit (256 χρωμάτων) και στη συνέχεια αποθηκεύστε την ως despoina8.bmp στον ίδιο φάκελο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016