Κωδικός ερώτησης: 3139 10/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ανοίξτε την εικόνα despoina.bmp που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, με μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας, μετατρέψτε την σε εικόνα 8 bit (256 χρωμάτων) και στη συνέχεια αποθηκεύστε την ως despoina8.bmp στον ίδιο φάκελο.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ανοίξτε την εικόνα despoina.bmp που βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας, με μια εφαρμογή επεξεργασίας εικόνας, μετατρέψτε την σε εικόνα 8 bit (256 χρωμάτων) και στη συνέχεια αποθηκεύστε την ως despoina8.bmp στον ίδιο φάκελο.