Κωδικός ερώτησης: 3139 10/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Open the despoina.bmp image from the IL-ates\PowerPoint folder of your desktop using an image editing application. Format the image in 8-bit mode/scale (256 colors) and save it as despoina8.bmp to the same folder.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016