Κωδικός ερώτησης: 3145 4/12
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Assign the mymacro macro to a button on the right of the save button of the Standard tool bar.