Κωδικός ερώτησης: 3173 5/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Ändern Sie das Layout der Präsentation auf Titel und Inhalt. Geben Sie als Titel der Folie das Wort Organigramm ein. Fügen Sie auch ein Organigramm ein.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Ändern Sie das Layout der Präsentation auf Titel und Inhalt. Geben Sie als Titel der Folie das Wort Organigramm ein. Fügen Sie auch ein Organigramm ein.