Κωδικός ερώτησης: 318 7/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου από δίστηλη σε τρίστηλη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Αλλάξτε τη διάταξη της δεύτερης παραγράφου από δίστηλη σε τρίστηλη.