Κωδικός ερώτησης: 3184 4/8
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην τρέχουσα παρουσίαση εμφανίστε το πλέγμα και τους οδηγούς σχεδίασης στην οθόνη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Στην τρέχουσα παρουσίαση εμφανίστε το πλέγμα και τους οδηγούς σχεδίασης στην οθόνη.