Κωδικός ερώτησης: 32 9/10
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg

Στη συνέχεια τροποποιήστε τον πίνακα που εμφανίζεται στο έγγραφό σας ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στον πίνακα της εικόνας Άσκηση.jpg.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Από την επιφάνεια εργασίας μεταβείτε στον φάκελο IL-ates\Word και ανοίξτε την εικόνα Άσκηση.jpg
Στη συνέχεια τροποποιήστε τον πίνακα που εμφανίζεται στο έγγραφό σας ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στον πίνακα της εικόνας Άσκηση.jpg.