Κωδικός ερώτησης: 320 8/16
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τοποθετήστε τον δείκτη εισαγωγής κειμένου αριστερά του κειμένου Όλα τα «Ελληνικά» τραγούδια... . Στο σημείο εκείνο εισάγετε μια αλλαγή στήλης.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Τοποθετήστε τον δείκτη εισαγωγής κειμένου αριστερά του κειμένου Όλα τα «Ελληνικά» τραγούδια... . Στο σημείο εκείνο εισάγετε μια αλλαγή στήλης.