Κωδικός ερώτησης: 3215 7/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην τρέχουσα παρουσίαση αλλάξτε τη σειρά εμφάνισης των αντικειμένων. Το αντικέμενο Rectangle 2 να εμφανίζεται πρώτο και στη συνέχεια, μετά από 3 δευτερόλεπτα, να εμφανίζεται το picture 3.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Στην τρέχουσα παρουσίαση αλλάξτε τη σειρά εμφάνισης των αντικειμένων. Το αντικέμενο Rectangle 2 να εμφανίζεται πρώτο και στη συνέχεια, μετά από 3 δευτερόλεπτα, να εμφανίζεται το picture 3.