Κωδικός ερώτησης: 3218 5/8
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην τρέχουσα παρουσίαση ορίστε ενέργεια για το γράφημα της δεύτερης διαφάνειας ούτως ώστε αν κάνουμε κλικ επάνω του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης να ανοίγει το υπολογιστικό φύλλο students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Στην τρέχουσα παρουσίαση ορίστε ενέργεια για το γράφημα της δεύτερης διαφάνειας ούτως ώστε αν κάνουμε κλικ επάνω του κατά τη διάρκεια της παρουσίασης να ανοίγει το υπολογιστικό φύλλο students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας.