Κωδικός ερώτησης: 322 2/29
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε μια αλλαγή ενότητας στην αρχή της δεύτερης παραγράφου ώστε η επόμενη ενότητα να ξεκινά στην αρχή της επόμενης σελίδας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016

 

 

 


Εισάγετε μια αλλαγή ενότητας στην αρχή της δεύτερης παραγράφου ώστε η επόμενη ενότητα να ξεκινά στην αρχή της επόμενης σελίδας.