Κωδικός ερώτησης: 3222 6/8
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην 2η διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης εισάγετε το video test4u.wmv το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Το video θα αναπαράγεται αυτόματα κατά την προβολή της παρουσίασης μετά από 3 δευτερόλεπτα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Στην 2η διαφάνεια της τρέχουσας παρουσίασης εισάγετε το video test4u.wmv το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Το video θα αναπαράγεται αυτόματα κατά την προβολή της παρουσίασης μετά από 3 δευτερόλεπτα