Κωδικός ερώτησης: 3224 18/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην τρέχουσα παρουσίαση επικολλήστε την περιοχή Α1:Β4 από το φύλλο εργασίας αριθμοί του υπολογιστικού βιβλίου students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας, ούτως ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται στο υπολογιστικό βιβλίο να αντανακλώνται και στην διαφάνεια.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Στην τρέχουσα παρουσίαση επικολλήστε την περιοχή Α1:Β4 από το φύλλο εργασίας αριθμοί του υπολογιστικού βιβλίου students το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Excel της επιφάνειας εργασίας, ούτως ώστε οποιεσδήποτε αλλαγές γίνονται στο υπολογιστικό βιβλίο να αντανακλώνται και στην διαφάνεια.