Κωδικός ερώτησης: 3297 7/15
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στην παρουσίαση της οθόνης απενεργοποιήστε την συνεχή επανάληψη που διακόπτεται με ESC και φροντίστε η διαδοχή των διαφανειών να είναι μη αυτόματη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Στην παρουσίαση της οθόνης απενεργοποιήστε την συνεχή επανάληψη που διακόπτεται με ESC και φροντίστε η διαδοχή των διαφανειών να είναι μη αυτόματη.