Κωδικός ερώτησης: 3301 10/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε, μετά την πέμπτη διαφάνεια, τα περιεχόμενα του αρχείου 3191.rtf το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Εισάγετε, μετά την πέμπτη διαφάνεια, τα περιεχόμενα του αρχείου 3191.rtf το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.