Κωδικός ερώτησης: 3308 14/14
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Δημιουργήστε ένα πρότυπο σχεδίασης με όνομα myFile. Εφαρμόστε οποιοδήποτε χρώμα στα γράμματα τίτλου εκτός από μαύρο. Φροντίστε επίσης η γραφή του τίτλου να είναι έντονη και πλάγια και στις παραγράφους με κουκκίδες η απόσταση πριν και μετά να είναι 0,3 γραμμές (16 στιγμές). Στη συνέχεια αποθηκεύστε το στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Δημιουργήστε ένα πρότυπο σχεδίασης με όνομα myFile. Εφαρμόστε οποιοδήποτε χρώμα στα γράμματα τίτλου εκτός από μαύρο. Φροντίστε επίσης η γραφή του τίτλου να είναι έντονη και πλάγια και στις παραγράφους με κουκκίδες η απόσταση πριν και μετά να είναι 0,3 γραμμές (16 στιγμές). Στη συνέχεια αποθηκεύστε το στον φάκελο IL-ates\PowerPoint της επιφάνειας εργασίας.