Κωδικός ερώτησης: 3317 12/17
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε η ελάχιστη τιμή του άξονα τιμών των βαθμών και νικών (κατακόρυφος άξονας) να είναι 2, η μέγιστη 14 και η κύρια μονάδα να είναι 3.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Φροντίστε η ελάχιστη τιμή του άξονα τιμών των βαθμών και νικών (κατακόρυφος άξονας) να είναι 2, η μέγιστη 14 και η κύρια μονάδα να είναι 3.