Κωδικός ερώτησης: 3323 19/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Στις διαφάνειες 2 έως 4 υπάρχει ένα αυτόματο σχήμα με καφέ χρώμα γεμίσματος. Αντικαταστήστε το καφέ σχήμα με την εικόνα test4u.gif η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Στις διαφάνειες 2 έως 4 υπάρχει ένα αυτόματο σχήμα με καφέ χρώμα γεμίσματος. Αντικαταστήστε το καφέ σχήμα με την εικόνα test4u.gif η οποία βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας.