Κωδικός ερώτησης: 3324 20/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Φροντίστε ούτως ώστε το παραλληλόγραμμο με την πιο ανοικτόχρωμη σκίαση να βρεθεί μπροστά από τα υπόλοιπα δύο σχήματα. Στη συνέχεια ομαδοποιήστε και τα τρία σχήματα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Φροντίστε ούτως ώστε το παραλληλόγραμμο με την πιο ανοικτόχρωμη σκίαση να βρεθεί μπροστά από τα υπόλοιπα δύο σχήματα. Στη συνέχεια ομαδοποιήστε και τα τρία σχήματα.