Κωδικός ερώτησης: 3335 33/35
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε στο βέλος τριδιάστατο εφέ στυλ 3-Δ 2.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Εφαρμόστε στο βέλος τριδιάστατο εφέ στυλ 3-Δ 2.