Κωδικός ερώτησης: 3335 30/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εφαρμόστε στο βέλος τριδιάστατο εφέ στυλ περιστροφής 3-Δ, ισομετρικά δεξιά επάνω.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Εφαρμόστε στο βέλος τριδιάστατο εφέ στυλ περιστροφής 3-Δ, ισομετρικά δεξιά επάνω.