Κωδικός ερώτησης: 3336 31/31
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τοποθετήστε το γραφικό της οθόνης 3 εκ. οριζόντια και 5 εκ. κατακόρυφα από την επάνω αριστερή γωνία της διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Τοποθετήστε το γραφικό της οθόνης 3 εκ. οριζόντια και 5 εκ. κατακόρυφα από την επάνω αριστερή γωνία της διαφάνειας.