Κωδικός ερώτησης: 3341 13/13
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε, στην κάτω αριστερή γωνία (στο περίπου) της διαφάνειας, το αρχείο ήχου tada_new.wav το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Στη συνέχεια φροντίστε να εμφανίζεται αυτόματα το εικονίδιο με κίνηση και να ακούγεται αυτόματα ο ήχος, μετά την εμφάνιση του τίτλου της διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016

 

 

 


Εισάγετε, στην κάτω αριστερή γωνία (στο περίπου) της διαφάνειας, το αρχείο ήχου tada_new.wav το οποίο βρίσκεται στον φάκελο IL-ates\Files της επιφάνειας εργασίας. Στη συνέχεια φροντίστε να εμφανίζεται αυτόματα το εικονίδιο με κίνηση και να ακούγεται αυτόματα ο ήχος, μετά την εμφάνιση του τίτλου της διαφάνειας.