Κωδικός ερώτησης: 345 9/25
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Change mark of the footnote to (normal text, character code: unicode=00B6, ASCII=0182)

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft Word 2003Microsoft Word 2007Microsoft Word 2010Microsoft Word 2013Microsoft Word 2016Microsoft Word 365

 

 

 


Change mark of the footnote to ¶ (normal text, character code: unicode=00B6, ASCII=0182)