Κωδικός ερώτησης: 3602 6/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στον πίνακα της έβδομης διαφάνειας μία γραμμή επάνω από το κελί που περιέχει την λέξη Έσοδα

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Εισάγετε στον πίνακα της έβδομης διαφάνειας μία γραμμή επάνω από το κελί που περιέχει την λέξη Έσοδα