Κωδικός ερώτησης: 3603 7/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στα αριστερά του πίνακα της έβδομης διαφάνειας μια νέα στήλη.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Εισάγετε στα αριστερά του πίνακα της έβδομης διαφάνειας μια νέα στήλη.