Κωδικός ερώτησης: 3604 8/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε την πρώτη γραμμή και την τελευταία στήλη του πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Διαγράψτε την πρώτη γραμμή και την τελευταία στήλη του πίνακα της έβδομης διαφάνειας.