Κωδικός ερώτησης: 3605 9/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Τροποποιήστε ομοιόμορφα το ύψος των γραμμών του πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Τροποποιήστε ομοιόμορφα το ύψος των γραμμών του πίνακα της έβδομης διαφάνειας.