Κωδικός ερώτησης: 3606 10/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Αλλάξτε το ύψος της πρώτης γραμμής, σε οποιοδήποτε της επιλογής σας στον πίνακα της έβδομης διαφάνειας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Αλλάξτε το ύψος της πρώτης γραμμής, σε οποιοδήποτε της επιλογής σας στον πίνακα της έβδομης διαφάνειας.