Κωδικός ερώτησης: 3610 13/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Διαγράψτε όλα τα περιεχόμενα του πίνακα της έβδομης διαφάνειας χωρίς να διαγράψετε τον ίδιο τον πίνακα.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Διαγράψτε όλα τα περιεχόμενα του πίνακα της έβδομης διαφάνειας χωρίς να διαγράψετε τον ίδιο τον πίνακα.