Κωδικός ερώτησης: 3620 15/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Μεταφέρετε το δεύτερο στοιχείο της λίστας της 6ης διαφάνειας στο δεύτερο επίπεδο της ίδιας λίστας.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Μεταφέρετε το δεύτερο στοιχείο της λίστας της 6ης διαφάνειας στο δεύτερο επίπεδο της ίδιας λίστας.