Κωδικός ερώτησης: 3621 16/21
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Εισάγετε στο δεύτερο κελί της δεύτερης στήλης του πίνακα της έβδομης διαφάνειας, την τιμή 300.

 

 

Άλλες εκδόσεις
Microsoft PowerPoint 2003Microsoft PowerPoint 2007Microsoft PowerPoint 2010Microsoft PowerPoint 2013Microsoft PowerPoint 2016Παρουσιασεις Google

 

 

 


Εισάγετε στο δεύτερο κελί της δεύτερης στήλης του πίνακα της έβδομης διαφάνειας, την τιμή 300.